SUST bij duurzame innovaties door MKB-ondernemers

We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en de kwaliteit van samenwerking onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. SUST vormt daarom de essentie van stichting SUST-enable Forum.

SUST is de afkorting van Samen Uit, Samen Thuis: door dik en dun ondersteunen we het realiseren van duurzame innovaties. Zij aan zij the proof of concept ontwikkelen, werken aan de demonstratie en de stap naar de markt zetten met concrete resultaten binnen 5 jaar.

Wat SUST-enable Forum doet

Het SUST-enable Forum lost voor deelnemende MKB-ondernemers belemmeringen op bij the proof of concept van duurzame innovaties, de demonstratie en het in de markt zetten ervan.

Belemmeringen die we oplossen kunnen liggen op persoonlijk vlak, in de techniek, in de financiering, in de onderneming, in het bestaande netwerk, in de samenwerking met anderen en in de regelgeving.

We pakken die belemmeringen aan door:

  • blinde vlekken, risico’s en kansen in kaart te brengen;
  • innovators/organisaties te coachen;
  • integratie te realiseren (technologie, economie, het commerciële model met partners, operationele aspecten en waar relevant politieke/reputatie aspecten).

Belangrijkste misschien wel is de verbinding die we tot stand brengen en de combinaties die we leggen met economisch sterkere partners, met marktpartijen en financiers en M&A support.

Wat SUST-enable Forum is

SUST-enable Forum is een stichting waarin deskundigheid door kennis en ervaring is samengebracht. Deskundigheid ligt op de gebieden:

  • energie- en energiedragers;
  • materialen en chemie;
  • procestechnologie;
  • innovatiemanagement;
  • samenwerking;
  • financiering.

Bij de stichting zijn ‘enablers’ aangesloten, onder wie ondernemers en (voormalige) senior managers uit industrie en overheid.

Het netwerk van SUST-enable Forum op directie- en bestuursniveau in industrie, bij kennisinstellingen en bij overheden is zeer robuust.