Ondersteuning bij duurzame vernieuwingstrajecten

voor MKB-ondernemers die werken aan de energietransitie en de circulaire economie

Wat we doen Wat we zijn